Sid. * *

8 smurfar på drift i Skövde 2000


"Marianne i läxboken"                       Här har koncentrationen släppt.

Men nå´t lärde dom sig nog                                Ingrid kämpar på.                  
 
Sjukvård!
Alla grupperna fick ju i uppdrag att hålla ett föredrag om hur
vissa akuttillstånd skulle tas omhand. En del kvällar var därför vidga år detta ?!
 

Det var ju inte denna typ av sjukvård vi skulle praktisera.
Tur för Ludde att Ingrid var med.

Arne & Åsa ser oroligt på - Kan detta verkligen gå vägen?